Aktualności

Konkurencje na wiosenną edycję Małej Spartakiady

Przypominam, że Edycja Wiosenna Małej Spartakiady odbędzie się 24 maja 2018r w SP 2 Małkinia Górna (sala gimnastyczna). W programie: Usportowione "Dwa ognie" i wyścigi rzędów (zadania). Na zakończenie podsumowanie imprezy i wręcznie medali. 
Wyścigi rzędów : 

Zadanie 1 - „Biegnij z butelką”

Zawodnik biegnie z plastikową butelką do wyznaczonego punktu, nakłada ją na kij i wraca, następny zawodnik zdejmuje ją i oddaje następnemu.
Zadanie 2 - „Piłka w tunelu”
Zawodnicy stoją w rzędzie w rozkroku, podają piłkę między nogami, ostatni zawodnik biegnie do przodu i znowu podaje do tyłu.
Zadanie 3 - „Sadzenie ziemniaków”
Pierwszy zawodnik rozkłada woreczki na wyznaczone miejsca, wraca- następny je zbiera, wraca, itd.
Zadanie 4 - „Slalom między chorągiewkami”
Zawodnicy biegną slalomem między rozstawionymi chorągiewkami.
Zadanie 5 - „Przenieś piłeczkę na łyżce” (ping – pongowa)
Pierwszy zawodnik biegnie z piłeczką na łyżce, okrąża końcowy dystans, wraca, przekazuje
następnemu zawodnikowi.
Zadanie 6 - „Wyścigi w rzędach ze skakanką”

Zawodnik skacze przez skakankę do wyznaczonego punktu, droga powrotna sam bieg.
Zadanie 7 - „Skoki zajączka

Na sygnał dziecko wkłada woreczek między kolana. Wykonując skoki obunóż w kierunku słupka, obiega go i wraca na linię startu.
Zadanie 8 - „Podawanie piłki górą”
Zawodnicy podają piłkę górą, ostatni biegnie do przodu i jako pierwszy podaje do tyłu.
Zadanie 9 - „Rzuty woreczkiem do obręczy”
Zawodnicy kolejno rzucają woreczki do obręczy oddalonej o 2 metry.
 
Ewentualnie jako dogrywkę quiz wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej 

 

(dla kapitanów).