Aktualności

Spotkanie Organizacyjne

Każdego roku, w związku z koniecznością zaplanowania zawodów sportowych na kolejny rok szkolny,  odbywa się spotkanie robocze  z nauczycielami wychowania fizycznego ze wszystkich szkół Gminy Małkinia Górna. Podczas tegorocznego spotkania uzgodniono kalendarz zawodów szkolnych na rok 2018/2019.

W tym roku spotkanie odbyło się 03. 09. 2018r. W dalszym ciągu spotkania dyskutowano o tym co można by zmienić lub udoskonalić w procesie organizacji mistrzostw na poziomie gminy  oraz o  jakie dyscypliny ewentualnie można wzbogacić kalendarz zawodów szkolnych. W roku ubiegłym organizowano już jako dodatkową dyscyplinę tenis stołowy (SP Prostyń). Ta dyscyplinya z roku na rok zyskują nowych pasjonatów.

 Na koniec spotkania ustalono cały kalendarz imprez sportowych dla poszczególnych poziomów szkół z uwzględnieniem reformy oświaty (likwidacji gimnazjów), w tym konkretne terminy zawodów, które  mają się odbyć w roku szkolnym 2018/2019.