Aktualności

Zadania ruchowe i zwinnościowe tory przeszkód Mała Spartakiada – edycja wiosna 2019   SP 2 Małkinia Górna 24 maja 2019r

  1. Bieg ze skakanką

Dzieci  stoją w rzędzie. Na sygnał pierwszy zawodnik rozpoczyna bieg skacząc przez skakankę, okrąża chorągiewkę ustawioną w odległości około 15 m, wraca również skacząc. Przekazuje skakankę następnemu zawodnikowi (bez obiegania drużyny).

  1. Bieg slalomem z piłkami lekarskimi

Dzieci stoją w rzędzie. Pierwszy zawodnik trzyma dwie piłki lekarskie (1 kg każda). Na sygnał biegnie slalomem z piłkami, okrąża chorągiewkę ustawioną w odległości około 10 m, wraca po prostej (nie slalomem) i podaje piłki następnemu zawodnikowi (bez obiegania drużyny).

  1. Skoki w workach

Dzieci stoją w rzędzie. Pierwszy zawodnik wchodzi do worka i na sygnał wykonuje skoki okrążając chorągiewkę ustawioną w odległości 5m, wraca w ten sam sposób i przekazuje worek następnemu zawodnikowi (bez obiegania drużyny).

  1. Sztafeta z woreczkami

Dzieci stoją w rzędzie. Przed każdą drużyną rozłożone są 4 obręcze. Pierwszy zawodnik trzyma woreczek. Na sygnał biegnie do pierwszej obręczy, zostawia woreczek, okrąża chorągiewkę ustawioną w odległości około 20m, wraca, obiega drużynę i dotyka kolejnego zawodnika, dając mu sygnał do startu. Drugi zawodnik biegnie, przenosi woreczek z pierwszej obręczy do drugiej, okrąża chorągiewkę, wraca, obiega drużynę, dotyka kolejnego zawodnika. W ten sposób woreczek „wędruje” do ostatniej obręczy i wraca tą samą drogą do pierwszej obręczy (czyli z czwartej obręczy do trzeciej, z trzeciej do drugiej, z drugiej do pierwszej). Ostatni zawodnik okrąża chorągiewkę, bierze woreczek z pierwszej obręczy, obiega drużynę i przekazuje woreczek pierwszemu zawodnikowi, który sygnalizuje ukończenie sztafety podnosząc rękę z woreczkiem.

  1. Kozłowanie piłki koszykowej wzdłuż ławeczki.

Dzieci stoją w rzędzie. Na sygnał pierwszy zawodnik rozpoczyna bieg kozłując piłkę. Dobiega do ławki, następnie kozłuje piłkę wzdłuż ławki (zawodnik znajduje się po jednej stronie ławki, a kozłuje piłkę wyciągniętą ręką po drugiej stronie ławki). Okrąża chorągiewkę ustawioną w odległości około 10m, wraca po prostej kozłując. Gdy dobiegnie do swojej drużyny, chwyta piłkę w ręce, obiega drużynę i przekazuje piłkę następnemu zawodnikowi.

  1. Wyścig z piłką siatkową

Dzieci siedzą w rzędzie. Pierwszy zawodnik trzyma nad głową piłkę siatkową. Na sygnał wstaje, biegnie do chorągiewki ustawionej w odległości około 15m, okrąża ją, wraca do rzędu, siada na początku rzędu i podaje piłkę nad głowami. Kiedy piłka „dojdzie” do ostatniego zawodnika, ten chwyta ją, wstaje i biegnie do chorągiewki, okrąża ją, wraca i siada na początek rzędu, po czym podaje dalej piłkę nad głowami. Wszystkie dzieci wykonują zadanie. Kiedy zaczynające wyścig dziecko znajdzie się na początku, następuje zakończenie zadania przez ten zespół.

Dogrywka

Rzuty woreczkami do celu

Dzieci stoją w rzędzie. W odległości 7m stoi pojemnik. Każdy zawodnik ma 3 rzuty. Rzuty wykonują wszyscy uczestnicy. Wygrywa zespół, który zaliczy większą ilość rzutów celnych. Woreczek wiszący na brzegu pojemnika jest rzutem zaliczonym. Konkurencja nie jest wykonywana na czas, aczkolwiek nie można przedłużać wykonywania rzutów.